TOP
h

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

AB-Çin

AB-Çin Stratejik Görünümü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 12 Mart 2019 tarihinde AB-Çin arasındaki ilişkilere ilişkin bir strateji belgesi yayınladı.

Belgenin giriş kısmında;

–           AB ve Çin’in uzun süreli bir ilişkiyle birbirlerine bağlı oldukları ve AB ve Çin’in dünyanın en büyük üç ekonomisinden ikisi oldukları ifade edilmiş,

–           Çin’in AB’nin ikinci en büyük ticaret ortağı, AB’nin ise Çin’in en büyük ticaret ortağı olduğu özellikle vurgulanmış,

–           Her iki tarafında AB-Çin Stratejik İşbirliği Gündemi belgesinde de belirtildiği üzere kapsamlı bir stratejik ortaklık konusunda hemfikir oldukları belirtilmiş,

–           Çin’in artık gelişmekte olan bir ülke olarak görülmesinin mümkün olmadığı, Çin’in kilit role sahip küresel bir aktör ve önde gelen teknolojik bir güç olduğu ifade edilmiş,

–           Çin’in tüm dünyada varlığını artırdığı ve Avrupa’nın bu kapsamda bir istisna teşkil etmediği vurgulanırken, bunun kaçınılmaz biçimde Çin’e bir takım sorumluluklar yüklediği belirtilmiş,

–           Çin’in kurallara dayanan uluslararası sistemi desteklemesi, ayrımcılık yapmaması ve sistemini şeffaf bir hale getirmesi gerektiği vurgulanmıştır.

 

Belgede, Avrupa Birliği’nin Çin ile ilişkilerinde rehber dokümanın 2016 yılında yayınlanan Çin Strateji Belgesi olduğu vurgulanırken, AB politikasının gerçekçi, iddialı ve çok yönlü bir yaklaşıma sahip olmasının zaruri olduğu belirtilmiştir. Böylece iki taraf arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkinin sağlamlaşacağı ve adil, dengeli ve karşılıklı yarara dayanabileceği ifade edilmiştir.

 

Avrupa Birliği’nin Çin ile ilişkilerinde üç temel hedef belirlenmiş ve şu şekilde sıralanmıştır:

  1. Avrupa Birliği, açık biçimde tanımlanan çıkar ve ilkelere dayanarak, küresel düzeyde ortak çıkarlara katkıda bulunmak üzere Çin ile ilişkilerini derinleştirmelidir.
  2. Avrupa Birliği, ekonomik ilişkiyi düzenleyen daha dengeli ve karşılıklı koşullar sağlamalıdır.
  3. Son olarak, refahını, değerlerini ve sosyal modelini uzun vadede korumak için, AB’nin değişen ekonomik gerçekliklere uyum sağlaması ve kendi iç politikalarını ve sanayi tabanını güçlendirmesi gerekmektedir.

Belgenin en can alıcı bölümü stratejiyi hayata geçirmek için belirlenen eylemlerdir. Bu kapsamda 10 adet eylem belirlenmiş ve söz konusu eylemlerin onaylanması için Avrupa Konseyi’nden talepte bulunulmuştur. Belgede sıralanan eylemler aşağıda olduğu gibidir:

 

Eylem 1: AB, Birleşmiş Milletler’in temelini oluşturan her üç sacayağında (İnsan Hakları, Barış ve Güvenlik, Kalkınma) ortak sorumlulukları yerine getirmek için Çin ile işbirliğini güçlendirecektir.

Eylem 2: İklim değişikliğiyle daha etkin bir şekilde mücadele etmek için AB, Paris Anlaşması’nın hedefleri doğrultusunda Çin’i 2030’dan önce emisyonlarını zirveye çıkarma çağrısı yapmaktadır.

Eylem 3: AB, İran için Ortak Kapsamlı Eylem Planı üzerindeki olumlu işbirliğine dayanarak Çin ile barış ve güvenlik konusundaki ilişkilerini derinleştirecektir.

Eylem 4: Ortaklık ilişkisi kurulan ülkelerdeki istikrar, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve iyi yönetişime ilişkin çıkarlarını korumak için, AB mevcut ikili anlaşmalar ve finansal araçları daha sağlam bir şekilde uygulayacak ve AB’nin Avrupa ve Asya’yı Birleştirme Stratejisinin uygulanması yoluyla aynı ilkeleri takip etmesi için Çin ile birlikte çalışacaktır.

Eylem 5: Daha dengeli ve mütekabiliyete dayalı bir ekonomik ilişki kurmak için, AB Çin’i mevcut ortak AB-Çin taahhütlerini yerine getirmeye çağırmaktadır. Buna, Dünya Ticaret Örgütü’nün, özellikle de sübvansiyonlar ve zorla teknoloji transferleri konularında reform yapılması ve 2020 yılına kadar yatırım konusunda, ivedi olarak coğrafi işaretler konusunda ve önümüzdeki haftalarda havacılık güvenliği konusunda ikili anlaşmaların sonuçlandırılması da dahildir.

Eylem 6: Mütekabiliyeti sağlamak ve Çin’deki satın alma fırsatlarını açmak için, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, 2019 yılı son vermeden önce Uluslararası Tedarik Aracı’nı benimsemelidir.

Eylem 7: Sadece fiyat değil, aynı zamanda yüksek düzeyde işçilik ve çevre standartlarının da dikkate alınmasını sağlamak için Komisyon, 2019 ortalarına kadar yabancı teklif sahiplerinin ve malların AB tedarik pazarına katılımıyla ilgili rehberlik edecek bir doküman yayınlayacaktır. Komisyon, Üye Devletler ile birlikte, 2019 yılı sona ermeden önce eksiklikleri tespit etmek için mevcut çerçevenin uygulanması için genel bir gözden geçirme yapacaktır.

Eylem 8: Yabancı devlet mülkiyeti ve devlet finansmanının iç piyasadaki çarpıcı etkilerini tam olarak ele almak için, Komisyon 2019 yılı sona ermeden önce AB hukukunda mevcut boşlukları nasıl dolduracağını belirleyecektir.

Eylem 9: Kritik dijital altyapı için olası ciddi güvenlik etkilerine karşı korunmak için, 5G ağlarının güvenliğine yönelik ortak bir AB yaklaşımı gerekmektedir. Bunu başlatmak için Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi’nin kararı sonrası bir Tavsiye yayınlayacaktır.

Eylem 10: Kritik varlıklar, teknolojiler ve altyapıdaki yabancı yatırımların ortaya çıkardığı güvenlik riskleri konusundaki farkındalığı tespit etmek ve artırmak için Üye Devletler, doğrudan yabancı yatırımların incelenmesine ilişkin Yönetmeliğin hızlı, tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamalıdır.

 

*PDF İNDİR

Uzman Araştırmacı & Akademik Koordinatör

hasimturker@bogaziciasya.com