Stockholm
25 Nov, Thursday
-1° C
TOP
h

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

Afgan

Afgan-içi Barış Konferansı Sonuç Bildirgesi (Temmuz 2019)

Konferansın resmi olmayan karar metnini İngilizce’den Türkçe’ye BAAM Büyük Güç Rekabeti Programı Araştırmacısı Ebru Alagöz çevirdi.

Konferansın katılımcıları olarak, 7 ve 8 Temmuz 2019 tarihlerinde Doha Katar’da düzenlenen Katar ve Alman Hükümeti’nin Afganistan Barış Konferansı’nı düzenleme çabalarını takdir ediyor, değer veriyor ve buna minnettarlığımızı dile getiriyoruz.

Birleşmiş Milletler, Bölgesel Ülkeler, özellikle ülke içi Afganistan Barış Konferansı’nı ve ABD için müzakereleri kolaylaştıran, uyuşmazlık çözümünde gerekli adımları atmış ülkelere en büyük şükranlarımızı ifade ediyoruz. Söz konusu tarafların ülkemize ve milletimize fayda sağlayacak ve gerçek ve arzulanan bir barışa yol açacak şekilde desteklerini sürdürmelerini umuyoruz.

Bizim açımızdan, diyalog ve anlaşma, bugünümüz ve geleceğimize ilişkin bir anlayışa ulaşmamıza, birbirimizi anlamamıza yardımcı olacağı gibi engelleri ve zorlukları aşabilmemize yardımcı olur. Bu nedenle, tüm katılımcılar diyalogun devam etmesine vurgu yaparak bu konuda ısrarcı davranırlar.

Doha Konferansı’nın katılımcıları, sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için aşağıdaki hususlarda hemfikirdir. 

 

1.Tüm katılımcılar, Afgan halkının talebi olan sürdürülebilir, tam anlamıyla ve saygın barışı sağlamanın ancak kapsayıcı Afgan müzakereleri vasıtasıyla mümkün olduğu konusunda tam bir fikir birliğine sahiptir.

2.Afganistan birleşmiş (bütün) bir İslam ülkesidir ve tüm farklı etnik kökenlerin evidir. Tüm Afganların bağlılık taahhüt ettiği İslam Egemenliği, sosyal ve politik adalet, ulusal birlik, bölgesel egemenliği kapsar. 

3.Tarih boyunca, özellikle son 40 yıl boyunca Afgan halkı dinlerini, ülkelerini ve kültürlerini savundu ve bağımsızlıkları için çok fazla fedakarlıkta bulundular. Afganistan ülkede başka bir savaşın şahidi olmayacak ve toplumun farklı düzeyleri arasındaki Afgan içi anlaşma hayatı düzeyde ve çok önemli. Tüm Uluslararası Toplum, bölgesel ve iç unsurlar bu doğrultuda değerlere saygı gösterecektir.

4. Uzun süren savaş nedeniyle ulusumuz günlük acı çekiyor ve bu nedenle etkili bir Afgan-içi müzakeresi yapabilmemiz için aşağıdaki adımların atılması gerekiyor.

 • Çatışma tarafları tehditlerden, intikamlardan ve çatışmalı sözcüklerden kaçınmalı, resmi toplantılarında yumuşak terminolojileri ve kelimeleri kullanmalı; çatışma ve intikamı körüklememelidir.
 • Doha Barış Konferansı katılımcıları Doha’daki mevcut barış görüşmelerini şiddetle destekler ve müzakerelerden çıkacak etkili ve olumlu bir sonucun Afganistan için yararlı olacağına inanır.

5. Barış için ve ulusumuzu savaştan ve onun sonuçları olan şiddet ve yıkımdan korumak amacıyla, çatışma tarafları bu önlemleri dikkate alacaktır.

 • Yaşlıların, özürlülerin ve hastaların (mahkumlar) koşulsuz serbest bırakılması.
 • Okullar, dînî medreseler, hastaneler, pazarlar, su barajları ve diğer iș yerleri gibi kamu kurumlarının güvenliğini sağlamak.
 • Özellikle, yerleşim yerlerine ilave olarak, okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları gibi eğitimle ilgili kuruluşlara saygı gösterilmesi.
 • İnsanların itibarlarına, yaşamlarına, mülklerine saygı duymak ve bunları korumak ve sivil kayıpları sıfıra indirme amacına bağlılık.

6. Siyasi, sosyal, ekonomik, eğitimsel ve kültürel işlerde İslami değerler çerçevesinde kadın haklarını güvence altına almak.

7. Doha konferansının katılımcıları, aşağıdaki koşullara bağlı olarak barış için yol haritası üzerinde anlaşırlar:

 • Ülkede İslami sistemi kapsamlı barışın sağlanması için kurumsallaştırmak,
 • Belirlenen tüm şart ve koşulların gerçekleştirilmesiyle barış sürecinin eş zamanlı olarak başlatılması,
 • Barış anlaşmasının izlenmesi ve gözlenmesi,
 • Tüm Afganlara ait temel kurumların, ulusal teşekküllerin ve savunma teşekküllerinin korunmasında reform yapmak,
 • Göçmenlerin yeniden bölümlenmesi ve ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin dönmesi,
 • Barış anlaşması sonrasını temel alacak yeni iş birliği ve ilişkiler üzerine, bağışçı ülkelerden destek ve yardım,
 • Uluslararası konferanslar süresince Afganistan barış anlaşmasının güvence altına alınmasına ilişkin ısrar etmek,
 • Komşu ülke ve bölgesel ülkelerden sıfır müdahale üzerine güvence.
 1. Moskova’da 5 ve 6 Şubat 2019’da yapılan Afgan-içi konferansından çıkan son kararı kabul ediyor ve onaylıyoruz ve İslam Konferansı, BM, Güvenlik konseyi, AB ve komşu ülkelerin Moskova ve Doha’da düzenlenen barış konferanslarını desteklemelerini arzu ediyoruz.

 

ALLAH GELECEKTEKİ ÇABALARIMIZDA BAŞARILI OLMAYI NASİB ETSİN.

 

*Kararın resmi olmayan Türkçe çeviri metni (PDF)

**Unofficial Translation of the Resolution (PDF)

BAAM Büyük Güç Rekabet Programı Araştırmacısı

ebrumebru.679@gmail.com