TOP
h

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

Afganistan büyükelçisi

Afganistan Büyükelçisi AYBÜ SBF Buluşmalarının Konuğu Oldu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde her hafta farklı bir konuşmacının yer aldığı SBF Buluşmaları’ nın bu hafta 27. si düzenlendi. Bu hafta, 7 Mart’taki etkinliğin konuğu ise Afganistan büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan oldu.

Sayed Jan konuşmasına, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgalinden itibaren, Afganistan’da yaşanan önemli olayları, bugünkü durumun daha iyi anlaşılması için kısaca anlatacağını belirterek başladı. “Türkiye’nin de içinde bulunduğu NATO kuvvetlerinin şu an neden Afganistan’da olduğunu anlamak için, ve belki de bundan sonra gelişmelerin ne yönde seyredeceğini anlamak için bugün ortaya çıkan durumun arka planını anlamak gerektiğini” belirtti.

“Sovyetler Afganistan’ı işgal ettikten belli bir süre sonra işgale karşı savaşan direnişçiler başarılı oldu.” Büyükelçi Sayed Jan, Sovyetler’in işgali döneminde direnişçilerin bir birlik halinde olamayışının “iç savaş” a yol açtığından söz etti. Fakat bu sırada yeni bir fenomen ortaya çıktı: Taliban. Konuşmada, Taliban’ın ortaya çıkışında, iç savaş sırasında Afganistan’dan Pakistan’a göçenlerin de yer aldığı gruplara verilen; yanlış ve radikal olan din eğitiminin en önemli etkenlerden olduğu söylendi.

Abdul Rahim Sayed Jan, Taliban’ın politik bir vizyonunun olmadığına; sadece çarpışmak için ortaya çıkarılmış militan bir grup olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Sayed Jan, Sovyetler çekildikten sonra dahi, önceden cihad etmek amacıyla Afganistan’a gelen yaklaşık 2.000-4.000 civarında Arap etnik kökenli savaşçının da ülkede kalmaya devam etmesinin el- Kaide’nin ortaya çıkışındaki temel etken olmasının altını çizdi.

ABD’nin Afganistan’da kuvvet kullanmasını uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde anlatan Abdul Rahim Sayed Jan, BM Antlaşması’nın ilgili kısmını içeren 7. başlığa ve BM’nin 1368 ile 1373 sayılı kararlarına ve bunların içeriğine değindi. Büyükelçi, konuşmasına devam ederken süreç içerisinde altyapısal gelişmelerin ne kadar ilerlediğine anayasal kurum ve kuruluşların şu an işleyişine dikkat çekti. Ayrıca ABD ile Taliban’ın görüşmelerinin sürdüğünü; Afgan hükümetinin ise ABD başta olmak üzere birçok ülke ile stratejik ortaklık ve güvenlik üzerine anlaşmalarının olduğunu söyledi. Doha’da Birleşik Devletler ve Taliban arasındaki müzakerelere de değinen Abdul Rahim Sayed Jan, görüşülen temel şartlarla ilgili kısaca konuştu ve Afganistan’da şu an bulunan eğitimli güvenlik güçleri hakkında da bilgi verdi.

BAAM Büyük Güç Rekabet Programı Araştırmacısı

ebrumebru.679@gmail.com