Stockholm
28 Jan, Thursday
-8° C
TOP
h

Author: Ahmet Faruk Işık

BAAM Kuşak ve Yol Programı Araştırmacısı

107252027@nccu.edu.tw

Soğuk Savaş sonrası dönemde Çin ile Afrika ülkeleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ivme kazanmıştır. Bununla paralel olarak, Çin’in Afrika ile olan ilişkilerinin özellikle Afrika ülkelerine olan yararı da büyük önem arz etmektedir.

Geçtiğimiz yazıda Çin-Afrika ilişkilerinin köklerini ele alarak tarihte Çin milletinin ilk olarak hangi dönemlerde, nasıl ve kimler aracılıyla Afrika ile ilişkiler kurduğunu, kurulan ilişkilerin tohumlarının günümüzde ne meyveler verdiğini ve vereceğini genel hatlarıyla açıklamaya çalışmıştım. Bu yazıda kurulan bu ilişkilerin

Günümüz dünyasının küreselleşmeyle beraber geldiği noktayı dikkate aldığımızda dünyamızın adeta “küresel bir köy” haline geldiği söylenebilir. Artık neredeyse coğrafyadan bağımsız bir dünya ortaya çıkmış ve iletişim baş döndürücü bir hızla gelişerek her an ve her yerde iletişim kurmak mümkün hale