TOP
h

Author: BAAM Eko-Politik

BAAM'ın İstanbul’da da bir şubesi bulunmaktadır. Asya eko-politiği alanında çalışmalar yapan grubun haftalık toplantılarında yürüttüğü tartışmaların ve araştırmaların bulguları BAAM İstanbul Grubu Tartışma Yazıları Serisi başlığıyla yayımlanmaktadır.

ercetinpinar@yandex.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun bu sene dördüncüsünü düzenlediği Politika ve Diplomasi Okulu "Asya Çalışmaları" konulu programında BAAM Eko-Politik Programı koordinatörümüz Nesibe Gül Kılıç, “Asya Jeopolitiği ve Entegrasyon Projeleri” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Çin-Rusya ilişkilerindeki tarihsel rekabet ve özellikle ekonomik asimetri olmak üzere güç asimetrisi, Moskova ve Pekin arasındaki karşılıklı ekonomik ve siyasi işbirliğinin geleceğini belirsizleştirmektedir.

Ticaret Savaşlarının gündeme gelmesiyle bölgesel bütünleşmeye ivme kazandıran serbest ticaret anlaşmaları girişimleri sekteye uğramıştır. Küresel ekonomi açısından açmaz yaratan bu durum için görüşmeler devam etmektedir. Buna karşın ne tür bir sonuca varılacağını kestirmek fazlasıyla güç görünmektedir.

Çin ekonomisi, 1978-2018 arası dönemde dünya ortalamasının üzerinde (40 yıllık dönemde ortalama yüzde 10’lara yakın) büyüyerek olağanüstü bir gelişme kaydetmiştir. Bu dönemde GSYH bazında dünyada ilk sıraya yerleşmiştir. Bu durum kişi başına düşen ortalama gelir seviyelerinde de ciddi bir artışa

BAAM İstanbul Tartışma Yazısı, No:1   1978 yılında Deng Xiaoping yönetimindeki reformların başlangıcından bu yana, Çin olağanüstü bir gelişim göstermiştir. Yaklaşık otuz yıldır, Çin’in ekonomik performansı çift haneli büyüme oranlarıyla tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. Bugün Çin sadece dünya GSYH’ında en büyük paya