TOP
h

Author: Merve Çelenk

BAAM Eko-Politik Programı Araştırmacısı, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi

mervenurcelenk@gmail.com

Günümüzde, uluslararası siyasal sistemin projeksiyona yansıyan görüntüsünde Çin’in yükselişi, küresel düzenin yeniden tanımlanması tartışmalarına yol açmıştır. Çin’in 1970’lerde başlayan yükselişinin 21.yy’ın başında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne girmesiyle (2001) hız kazanması, yüzyılın ilk çeyreğine girerken gelecek vadeden Made in China 2025