TOP
h

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

BAAM Kahramanmaraş’ta Kuşak ve Yol Girişimi’ni Anlattı

Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi’nin ikincisi 12 Nisan’da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde düzenlendi. Kongreye çok sayıda üst düzey bürokrat ve çeşitli ülkelerden katılımcı katıldı.

Etkinlikte, ülkelerin birbirleri ile olan ticari ve siyasi ilişkilerinin yanı sıra ticaret hacimlerinin artırılması gibi konularda pek çok konuşmacı görüşlerini aktardı. Kongrede merkezimizi Akademik Koordinatörümüz Dr. Haşim Türker ile Araştırmacımız Muhammet Mustafa Aydoğan temsil etti.

Kongrenin ikinci günü ve ikinci oturumunda Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi Akademik Koordinatörü Dr. Haşim Türker, Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı Muhammet Mustafa Aydoğan ve Ege İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri İbrahim Cumhur İşbırakmaz konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Oturum, Dr. Haşim Türker’in konuşması ile başladı.  Türker konuşmasında, genel hatlarıyla Doğu Asya’da Çin’in yükselişi ile paralel olarak değişen dünya dengelerini ele aldı. Bunun yanında konuşmasında Çin’in büyüyen ekonomisi ile ilişkili olarak ülke nüfusunun yoksulluk sınırı altında yaşayan insan sayısında ciddi bir düşüş yaşandığını ve bu durumun Çin’i farklı kıldığının altı çizildi. Dr. Haşim Türker ayrıca, büyük güç rekabeti çerçevesinde ABD’nin Çin’e özel bir ilgisinin bulunduğunu, her ne kadar iki devlet çekişme içinde olsa da ikili ticari ilişkilerde birbirlerine bağımlıklarının olduğuna vurgu yaptı.

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

Etkinliğe akademisyenler, öğrenciler, kamu kurum ve STK temsilcileri katılım gösterdi.

Oturumda Dr. Haşim Türker’in konuşmasını noktalamasının ardından Araştırmacımız Muhammet Mustafa Aydoğan konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında genel hatları itibariyle Türkiye-Çin ilişkilerinden bahseden Aydoğan, ikili ilişkilerimizin ilk defa 1973 yılında tesis edildiğinden ve iki ülkenin dışa açılım stratejisi doğrultusunda ancak 80’li yıllarda ilişkilerde gelişme kaydedilmeye başlandığından söz etti. Çin ile gerçekleştirdiğimiz ticaretin çok üst düzeyde ithalat endeksli olduğundan ve katma değer sahibi ürün ihracında sıkıntı yaşadığımızdan bahsetti. Kuşak ve Yol girişimi hakkında küresel düzeyde tartışmaların bulunması ve Orta Koridor ile Türkiye’nin bu projeden ne gibi faydalar elde edebileceğinin altı çizildi.

Oturumun son konuşmasını Ege İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri İbrahim Cumhur İşbırakmaz gerçekleştirdi. Konuşmasında genel hatları itibariyle Türkiye-Çin ticari verilerinden bahseden İşbırakmaz, ihracat yapmak istiyen firmalara yönelik olarak tavsiyelerde bulundu.

 

Oturum, soru-cevap etkinliğinin ardından son buldu.

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi, BAAM Akademi’nin yanı sıra farklı kurumların etkinliklerine katılarak Asya-Pasifik alanında sunumlar gerçekleştiriyor.

Ankara DTCF Sinoloji Seminerleri kapsamında 10 Mayıs tarihinde “Doğu Asya’da Güç Dengeleri” başlığıyla bir panel düzenlenecek. DTCF Ek Bina Salonunda 10:30’da başlayacak panelde direktörümüz Mehmet Enes Beşer, Akademik Koordinatörümüz Dr. Haşim Türker ve Araştırmacımız Muhammet Mustafa Aydoğan konuşmacı olarak yer alacak.