Stockholm
30 May, Saturday
16° C
TOP
h

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

Politika ve Diplomasi Okulu

BAAM, Politika ve Diplomasi Okulu’nda “Asya Jeopolitiği” Sunumuyla Yer Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun bu sene dördüncüsünü düzenlediği Politika ve Diplomasi Okulu’nun Asya Çalışmaları başlıklı 2019 yılı programı, 14 Nisan Pazar günü 09.30-17.30 saatleri arasında Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Türkiye’nin Asya Politikası ve Diplomasi Hedefleri, Asya’nın Dünya Siyasetindeki Konumu, Küresel Dünya ve Çin (Ekonomi ve Politik), Türk Cumhuriyetleri ve Sovyet Etkisinin Asya ve Dünya Siyasetindeki Yeri ve Gelişimi, Hindistan, Pakistan ve Afganistan’ın Ekonomik, Hukuki ve Siyasi İlişkileri başlıklarının ele alındığı programa, siyasi ve akademik alanda etkin olan birçok dış politika uzmanı, siyasetçi ve akademisyen katıldı.

İstiklâl Marşı ve saygı duruşunun ardından programın açılışını İBB Gençlik Meclisi Koordinatörü Ömer Faruk Sukayar gerçekleştirdi. Daha sonra İBB Gençlik Meclisi Güzel Sanatlar Kulübü Korosu katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Programın ilk oturumu, Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi İstanbul Koordinatörü Nesibe Gül Kılıç’ın konuşmasıyla başladı. Kılıç, öncelikle Asya kıtasının jeopolitik konumu üzerinde durdu ve bu jeopolitik konumun işaret ettiği özel bölgelere dikkat çekti. Asya kıtasının petrol ve enerji kaynaklarının önemine değinen Kılıç, Asya’nın yükselişte olduğunu, jeopolitik güç mücadelesinde insanlar arası yakınlaşmanın önemine dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti.

Politika ve Diplomasi Okulu’nun ikinci oturumunda, Pakistan Başkonsolosu Bilal Khan, Pakistan-Türkiye ilişkileri üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Oturuma, Pakistan Gençlik Meclisi Başkanı Hanan Ali Abbasi de konuk oldu. Bilal Khan, Keşmir Meselesi başlıklı sunumunda gençlere konuyla alakalı detaylı bilgi aktardı. Konuşmasında, “Türkiye ve Pakistan yıllardır mükemmel siyasi ilişkilere sahip olsa da, ekonomi, ticaret, turizm, bilim ve teknoloji konularında iş birliğini artırmak için muazzam bir alan var. İki ülkede de muazzam doğal kaynakların yanı sıra bilimsel iş gücü havuzları bulunuyor. Yaşasın Türkiye-Pakistan Kardeşliği!” ifadelerini kullanan Başkonsolos, ayrıca gençleri Türkiye-Pakistan ilişkilerinin tarihi seyri konusunda da bilgilendirdi.

Programın üçüncü konuşmacısı, SETA Ekonomi Direktörlüğü’nde Araştırma Asistanı olarak görev yapan Deniz İstikbal oldu. İstikbal, konuşmasında Asya-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye’nin Asya dış politikası üzerinde duran İstikbal, Asya’nın yükselen ekonomik gücüne dikkat çekti. Deniz İstikbal, “Dünyada yapılan araştırmalar, 2030-2050 tarihleri arasında Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmasını öngörüyor. Bu açıdan Asya kıtası Türkiye için büyük önem arz ediyor. Türkiye’nin kalkınma sürecinde ihracat önemli ve Asya ekonomisi de bu konuda yükselen bir potansiyele sahip.” diyerek Asya kıtasının Türkiye ekonomisi açısından önemini vurguladı.

Politika ve Diplomasi Okulu’nun bir diğer konuğu olan Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ, soru-cevap şeklinde gerçekleşen oturumda Asya-Avrupa çatışmasını ele alırken, oryantalizm kavramına da değindi. Boğaziçi ve Koç üniversitelerinde uluslararası ekonomi politikaları ve Asya ekonomisi konularında dersler veren Dr. Altay Atlı ise Türkiye-Çin ilişkileri üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Atlı, ayrıca küreselleşen dünyada meydana gelen gelişmelerinden bahsetti.

Programın son konuğu ise Prof. Dr. Ahmet Taşağıl oldu. Konuşmasında SSCB sonrası gelişmeler, Orta Asya ülkeleri ve dünya siyaseti üzerinde duran Taşağıl, gençlere Orta Asya-Türkiye ilişkileri hakkında bilgi aktardı. Program, sinevizyon gösterimi ve soru-cevap faslıyla sona erdi.

BAAM'ın İstanbul’da da bir şubesi bulunmaktadır. Asya eko-politiği alanında çalışmalar yapan grubun haftalık toplantılarında yürüttüğü tartışmaların ve araştırmaların bulguları BAAM İstanbul Grubu Tartışma Yazıları Serisi başlığıyla yayımlanmaktadır.

ercetinpinar@yandex.com