Stockholm
18 Sep, Saturday
10° C
TOP
h

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

hükümet çalışma raporu

“Bir Anten Kur, İnsanlara Ulaş”: Çin Hükümet Çalışma Raporu

Devlet Konseyi Bilgi Bürosu , Hükümet Çalışma Raporu (政府工作报告) ile ilgili açıklama yapmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Hükümet Çalışma Raporu’nu hazırlayan grup başkanı , aynı zamanda Devlet Konseyi Araştırma Birimi direktörü olan Huang Shouhong  bu yıl yeni Çin’in kuruluşunun 70. yıl dönümüne binaen, eş zamanlı her yönüyle iyi bir toplumun inşası süreci, ilk yüzyıl hedeflerine ulaşmanın kilit yılında, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak Çin’in mevcut ekonomik durumunun nasıl olduğu, bu yılki ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerinin nasıl belirleneceği, Çin hükümetinin ne gibi önemli önlemler alacağı, Çin hükümetinin gelecekte atacağı politik adımlar ve bunların sadece Çin halkını değil , uluslararası toplumu da geniş ölçekte ilgilendirmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Huang Shouhong, “Hükümet Çalışma Raporu” nun sadece kalkınmayı ilerletmek, büyük politik hareketlere yönelik reformları teşvik etmek için önemli olmadığını, aynı zamanda insanlara yarar sağlayacak olan birçok gerçek ve önemli meseleleri barındırdığını söyledi.

Hükümet Çalışma Raporuna göre öncelikli olarak bir anten oluşturulması söz konusu. Rapor ,  Xi Jinping’ in yeni dönem Çin tarzı sosyalizm düşüncesini , Yoldaş Xi Jinping’ in rehberliğinde Parti Merkez Komitesinin yürüttüğü stratejik planları ve devlet konseyi tarafından alınan bir dizi tedbiri bizlere sunuyor. Xi Jinping, Merkez Siyasi Büro Daimi Komite toplantısına ve Merkez Siyasi Büro toplantısına müzakereler için şahsen başkanlık etti ve pek çok net yol gösterici fikir ortaya koydu  ve takip edilmesi gereken rotayı belirtti. Başbakan Li Keqiang, ise Devlet Konseyi yürütme toplantısına ve Devlet Konseyi görüşme ve tartışma genel kuruluna başkanlık etti ve ayrıca bazı politik adımları incelemek için birkaç özel toplantı düzenledi. Danıştay Konseyinin önde gelen diğer yoldaşları da Raporun hazırlanmasına özel rehberlik ve yardım sağladı.

Rapora  göre, bir  sonraki adım olarak “halkla temas” amaçlanıyor. Rapor , olabilecek en geniş ölçekte toplumun her kesiminin beklentilerini yansıtıyor. Aynı zamanda her kesimin fikir birliğini de içeriyor. Raporun hazırlanması sürecinde , Başbakan Li Keqiang pek çok kez incelemelerde bulundu ve bir çok toplantıya başkanlık etti. Devlet Konseyinin önde gelen diğer yoldaşları da toplumun her tabakasının görüşlerini dinlemek için  çeşitli yollarla tabanlara gitti. Rapor hazırlama grubu ayrıca çeşitli kanallardan gelen görüş ve önerileri de dinledi.

Huang Shouhong, görüş ve önerileri dinlemek için dört farklı kanal olduğunu söyledi:

İlk olarak, farklı bölgelerde çeşitli departmanların görüşleri ele alındı. Rapor hazırlanmaya başlandığında, farklı bölgelerde çeşitli branşlardan kişiler birçok görüş ve öneri ortaya koymuş, ilgili departmanların oluşturduğu politikaların birçoğunun netizenlerin (Internet kullanıcısı vatandaşlar) beklenti ve ihtiyaçları ile büyük ölçüde uyumlu olduğu görülmüştür. Rapor oluşturulduktan sonra 4000’den fazla basımı yapılmış;  tüm illere, özerk bölgelere ve belediyelere, Merkez Parti, Hükümet ve Ordu birimlerine dağıtılmıştır. Ayrıca bazı kamu iktisadi işletmelerden görüşler talep edilmiştir. Raporda problemlerin çözümüne yönelik 1200’den fazla farklı görüş yer alıyor.

İkincisi, toplumun her kesiminden özellikle netizenleri  kapsayan görüş ve öneriler. Son yıllarda internet üzerinden yapılan anketler yaygın hale geldi. Bu yıl, pek çok web sitesi, medya grubu , Weibo ve forum sayfaları üzerinden netizenlerin görüş ve önerileri “Devlet Çalışma Raporu”nda toplanıp sınıflandırıldı. Özellikle, bu yıl, Çin hükümeti internet ağı 20 çevrimiçi medya platformuyla işbirliği yaptı ve beşinci kez düzenlenen “Başbakana söyleyeceğim bir şey var” başlığı altında netizenlerin görüş ve önerileri alındı, 330.000’den fazla öneri alındı. Birer birer sıralandıktan sonra temsilci mahiyetinde 700’den fazla öneri  seçildi ve uluslararası netizenlerden gelen öneri sayısı da önemli ölçüde arttı.

Üçüncüsü , ilgili tarafların görüş ve önerileri. Bazı haber mecraları da  dahil olmak üzere birçok departman, birim, özel işletme ve ilgili kurumun gereksinimler üzerine görüş ve önerileri alındı.

Son olarak , rapor hazırlama grubu bazı görüşleri doğrudan dinledi. Grup , raporun hazırlık sürecinde pek çok kez seminerler düzenledi, birçok kez tabana yönelik araştırmalar yapıldı, görüşler doğrudan dinlendi. Gerçekten halkla temas kurulduğu ifade edildi. Raporun hazırlanmasında öncü birim olarak Devlet Konseyi Araştırma Ofisi , Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Devlet Yabancı Uzmanlar Bürosu ile yabancı uzmanların görüş ve önerilerini dinlemek üzere forumlar düzenlenmiş olup , çeşitli ülkelerden gelen tanınmış 11 uluslararası uzmanın da katılımıyla çok sayıda güzel öneri ve görüşler ortaya konuldu.

BAAM Kore Programı Koordinatörü

alagoziremsongul@hotmail.com