Stockholm
12 Jan, Wednesday
2° C
TOP
h

Brifing

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından Aralık 2018’de yayınlanan “Çin’in Genişleyen Küresel Etkisinin ABD Savunmasına Etkileri Üzerine Değerlendirme” (Assessment on U.S. Defence Implications of China’s Expanding Global Access) başlıklı rapor, ABD’nin Çin’e bakışını yansıtan önemli bir belge olmanın yanı sıra

ABD merkezli Dış İlişkiler Komisyonu (Council on Foreign Relations) tarafından Jaehyon Lee imzasıyla 11 Aralık 2015’te yayımlanan “U.S.-ASEAN-ROK Cooperation on Non-traditional Security” (Geleneksel Olmayan Güvenlik Tehditleri Üzerine ABD-ASEAN-Güney Kore İşbirliği) başlıklı rapor, G.Kore ve ABD’nin doğal afet, kıtlık, düzensiz göç

ABD merkezli Dış İlişkiler Komisyonu (Council on Foreign Relations) tarafından Mark E. Manyin imzasıyla 11 Aralık 2015’te yayımlanan “Managing Japan-South Korea Tensions” (Japonya-Güney Kore Gerilimini Yönetmek) başlıklı rapor, iki ülkenin birbirlerine yönelik yıllardır süregelen hasmane tutum ve davranışlarının, ABD’nin Kuzey