TOP
h

Tartışma

Bir süredir Koronavirüs ile mücadele içindeyiz. Haliyle sosyal mecralarda bu global krize dair her türlü bilgiye ulaşmak mümkün. Farklı disiplinlerden herkes araştırmalar yapıp konuya farklı perspektiflerden bakmamıza yardımcı oluyorlar. Çin ve diğer ülkelerin uygulamış oldukları politikalar dünyamızın geleceği hakkında bize

Ticaret Savaşlarının gündeme gelmesiyle bölgesel bütünleşmeye ivme kazandıran serbest ticaret anlaşmaları girişimleri sekteye uğramıştır. Küresel ekonomi açısından açmaz yaratan bu durum için görüşmeler devam etmektedir. Buna karşın ne tür bir sonuca varılacağını kestirmek fazlasıyla güç görünmektedir.

BAAM İstanbul Tartışma Yazısı, No:1   1978 yılında Deng Xiaoping yönetimindeki reformların başlangıcından bu yana, Çin olağanüstü bir gelişim göstermiştir. Yaklaşık otuz yıldır, Çin’in ekonomik performansı çift haneli büyüme oranlarıyla tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. Bugün Çin sadece dünya GSYH’ında en büyük paya