TOP
h

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

kuzey kore tehdidi

Japonya Gözünden Kuzey Kore Tehdidi

İtalya merkezli Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Istituto Affari Internazionali) tarafından Mart 2018’de yayımlanan Japonya Gözünden Kuzey Kore Tehdidi (Japan’s View of the North Korean Threat) adlı raporda Kazuto Suzuki, Kore Adası’ndaki nükleer tehditten ve süregelen politik sorunlardan detaylı bir biçimde bahsetmiştir.

Japonya’nın karşılaştığı sorunun Soğuk Savaş döneminden daha ciddi olduğunu ifade eden Kazuto Suzuki, yaşanılan bu problemleri 4 temel sebebe dayandırmaktadır:

  • Kuzey Kore lideri Kim’in ön görülemeyen politikaları
  • Muhtemel bir ABD-Japonya ittifakının sonu
  • Olası bir göçmen krizi
  • Çin’in bölgede gitgide artan etkisi

 

Kim’in Ön Görülemeyen Politikaları

Sovyet Rusya ile karşılaştırıldığında Kuzey Kore’nin rasyonel bir dış politika izlemediği açıkça görülmektedir. ABD-Japonya ittifakı ile dönemin iki süper gücü ABD ile Sovyetler arasındaki sıcak çatışma engellenmiş, olası bir nükleer savaşın önüne geçilmiştir. Lakin Kuzey Kore tarafından defalarca atılan füzelerin koordinatlarda bir hata olması veya füze sistemlerinde mekanik bir arıza çıkması ihtimalinin adada büyük bir felakete sebep olabileceği ve bu balistik denemelerin Japon halkını tedirgin ettiği Japon hükümeti tarafından defalarca dile getirilmiştir. Her ne kadar Japonya dış siyasette akılcı bir yol izlese de Kuzey Kore’nin ön görülemeyen hareketleri ikili diyalogu imkânsız kılmaktadır.

 

Muhtemel Bir ABD-Japonya İttifakının Sonu

Kazuto Suzuki tarafından ifade edilen bir diğer sorun ise ABD-Japonya ittifakının geleceğidir. Kuzey Kore’nin balistik silah menzilini Amerika kıtasına kadar genişletmesi ile ABD-Japonya ortaklığının geleceği, tartışma konusu haline gelmiştir. Los Angeles, Washington gibi ABD şehirlerinin vurulma ihtimali, olası bir K.Kore-G.Kore veya K.Kore-Japonya çatışmasında ABD askerlerinin herhangi bir yardımda bulunmamasına neden olabilir.

Böyle bir durumda Güney Kore ve Japonya’da bulunan ABD üslerindeki nükleer silahların o ülke ordularına teslimi olası bir çözüm olarak görülmektedir. Bu konu Güney Kore’de detaylı bir şekilde ele alınsa da, Japonya’nın 2. Dünya Savaşı sonrası geliştirdiği Nükleer Silahlanma Politikası (非核三原則) ile çelişmektedir.

 

Olası Bir Göçmen Krizi

Üçüncü husus ise Kuzey Kore ile bahsi geçen devletlerin (Japonya, Güney Kore ve ABD) savaşması durumunda Kuzey Kore’den gelebilecek büyük göç dalgasıdır. Bu dalganın ilk hedefi her ne kadar Çin ve Güney Kore olsa da, Japon Denizi’nden geçerek adaya iltica etmek isteyeceklerin sayısı Japon hükümetini endişelendirmektedir.

 

Bölgede Artan Çin Etkisi

Dördüncü ve son başlık ise gitgide artan Çin etkisidir. Çin, olası bir çatışma durumunda bölgeye müdahale ederek Kore Adası’nda askeri bir yapılanmaya gidebilir. Bu durum ise Japon hükümetini oldukça zor bir seçim yapmak (Çin’in gitgide artan etkisine karşı askeri anlamda tedbir almak ya da Çin’i askeri olarak karşısına almak istemeyen ABD’den uzaklaşmak) durumunda bırakacaktır. Unutulmamalıdır ki, mevcut Başbakan S. Abe’nin 1970 ve 1980lerde Kuzey Kore ile yaşanan rehine krizlerindeki tutumu halkın Başbakan’a karşı güveni ve sevgisinin en önemli sebebidir.

 

Sonuç

Kuzey Kore’nin son yıllarda artan nükleer silahlanması, Japonya ile yaşanılan sınır sorunları ve Kore Adası’ndaki güvenlik tehditleri dünyanın dikkatini bu bölgeye çekmektedir. K.Kore lideri Kim’in kendi kuzen ve kardeşini katletmesi, Japon Denizi’nde yaptığı balistik füze denemeleri, bölgede yaşanılan sorunu Japonya açısından oldukça ciddi kılmaktadır.Kuzey Kore ile yaşanabilecek bir çatışma Japonya’nın bölgedeki güvenlik endişelerini daha da artırıp, dış politikada yeni arayışlara iteceği gibi S.Abe’nin iç meselelerdeki güvenirlilik ve imajını da zedeleyebilir.

 

*PDF İNDİR

BAAM Araştırmacısı

burak.emeksiz@alumni.boun.edu.tr