TOP
h

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

korumacılık

AB’den ABD’ye: “Korumacılık İki Tarafın da Zararına”

ABD Başkanı Donald J. Trump, Çin’e yönelik ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladıktan sonra AB’li liderlere “Çin’e karşı birlikte hareket etme” çağrısında bulundu. 8 Haziran 2018’de Kanada’da düzenlenen 44.G7 zirvesi öncesi 27 AB üyesi ülkesi tarafından ABD Yönetimi’ne hitaben yazılan açık mektubun çevirisi sunulmuştur.

 

Son zamanlarda Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisi hakkında çok fazla konuşuldu. Kim kazanıyor? Kim kaybediyor?

Gerçek şu ki, yıllardır ikimiz (Çin ve AB) de kazanıyoruz. ABD’nin de dillendirdiği aksi yönde, bu ilişkinin kaybettirdiğine yönündeki iddiaların açığa çıkarılması gerekiyor. Çünkü ABD, AB’yle yaptığı ticarette diğer tüm aktörlerden daha çok kazanıyor.  

Gerçekler şöyle:

1) ABD ve AB birlikte dünyanın en büyük ve en zengin pazarını yarattı. Transatlantik ekonomi, küresel gayri safi yurtiçi hasılatın yarısını, 15 milyondan fazla yüksek kaliteli işi ve 5,5 trilyon dolarlık ticaret hacmini karşılıyor. Dünya üzerinde ticarete konu olan malların üçte biri ABD ile AB arasında dolaşımda bulunuyor.

2) AB, ABD’ye ABD’den daha fazla yatırım yapan bir ortak. ABD’nin ülkeye yaptığı yatırım 2.38 trilyon dolar iken AB’nin ABD’ye yaptığı yatırım 2.56 trilyon doları buluyor. ABD’deki tüm doğrudan yabancı yatırımların yüzde yetmişi Avrupa’dan geliyor.

3) ABD işletmeleriyle rekabet için “Avrupalıdan al” gibi bir politika söz konusu değildir. Kamu alımlarında Avrupalı veya Amerikalı bir şirket olup olmadığına bakılmadan hareket ediliyor. Bunun da ötesinde, ticarette binlerce yasal ve bürokratik engeli ortadan kaldırdık ve 500 milyondan fazla tüketici için açık ve gelişen bir pazara öncülük ettik.

4) AB, Amerikan ihracatında ilk sırada yer alıyor. 2016 yılında ABD’den 269,6 milyar dolarlık mal aldık. AB’ye ABD’nin hizmet ihracatı yıllar içinde istikrarlı bir şekilde artmakta olup 2016 yılında 231 milyar $’lık rekor seviyesine ulaştı. Bu da bizi ABD hizmetlerinin için en iyi hedeflerden biri haline getiriyor ki aslında hizmetlerde transatlantik ticaret ABD açısından fazlalıkla sonuçlanmaktadır.

5) Gümrük tarifelerimiz sabit, seviyeli ve öngörülebilir olup, ABD işletmelerinin ani ve belki de öngörülemeyen yüksek ücretlerden korkmadan pazarlarımıza sorunsuz bir şekilde girmelerine yardımcı konumdadır. ABD şu anda 330 ayrı mamül üzerinde yüzde 15’i aşkın bir tarife uygularken AB’ye mal satan ABDli şirketler yalnızca 45 mamülde bu tarifeyle karşılaşmaktadır.

Basitçe söylersek, AB, ABD’ye daha fazla yatırım yapmakta, bu ülkeden daha fazla hizmet alımı yapmakta ve daha fazla Amerikalı işçi çalıştırmaktadır. 50 Amerikan eyaletinden 45’i, Çin’den çok AB’ye ihracat yapmaktadır. Öte yandan, Çin’in ABD’ye doğrudan dış yatırımı, AB’nin yaptığının yalnızca yüzde 1’idir.

Bu, başka ülkelerin sadece hayal edebileceği bir ilişki ve aslında bir partnerliktir. Bu, özgürlük, barış ve refah hedefleyen bir iradeye dayanan, geniş bir ortak değerler kümesinin desteklediği bir partnerliktir. Ancak, diğer tüm partnerlik ilişkilerinde olduğu gibi, bir tarafın, diğer tarafın aleyhine tek taraflı hareket etme olasılığı, karşılıklı yarara dayalı tüm ilişkileri riske atar. Avrupa kaynaklı çelik ve alüminyum ithalatına getirilen ek tarife uygulaması, korumacı yönde ciddi bir adımdır. ABD’ye  milyarlarca dolar yatırım yapan ve milyonlarca iş yaratan bir endüstriden bahsediyoruz.

Bunun yerine, dünyanın en özgür ve açık iki ekonomisi olarak, ikimizin de yararına olana odaklanmalıyız. Çin’in çelikteki kapasite fazlalığı ve diğer piyasa bozuklukları için birlikte çalışmalıyız. Adil, açık ve kurallara dayalı bir küresel ticaret sistemi için  birlikte çalışmalıyız. Şirketlerimiz ve çiftçilerimizin küresel piyasaya erişimini geliştirmek için birlikte çalışmalıyız. Birlikte fikri mülkiyet hırsızlığı ile mücadele etmeli ve aramızdaki bürokrasi ve regülasyon engellerini, tarifeleri nasıl azaltabileceğimize bakmalıyız. Yenilik ve yatırımları kolaylaştırmak Atlantik’in her iki tarafındaki işadamları ve tüketicilerin karşılıklı yararınadır. Bu ise tarifeler ve kotalarla değil, doğru yönde hareket etmektir.

 

BAAM Direktörü

besermehmetenes@gmail.com