TOP
h

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

SDE

SDE, “Uluslararası Sistemde Pakistan” Konferansında Pakistan Büyükelçisini Ağırladı

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından 4 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen ve Pakistan’ın Türkiye büyükelçisi H.E. Muhammad Syrus Sajjad Qazi’nin konuşmacı olarak katıldığı “Uluslararası Sistemde Pakistan: Küresel ve Bölgesel Perspektifler” konu başlıklı seminere Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi’nden (BAAM) Mehmet Enes Beşer, Dr. Haşim Türker, Mustafa Aydoğan ve Kübra Merve Topgül’ün yanı sıra birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.

Seminer, SDE başkanı Muhammed Savaş Kafkasyalı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Kafkasyalı, Türk devleti için son derece önemli olan Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeleri Pakistan’ın nasıl değerlendirdiğini anlamak amacıyla bu konferansı düzenlediklerini söyledi ve daha sonra büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi’nin konuşmasına geçildi.

Büyükelçi Qazi uluslararası sistem, bölgesel ilişkiler ile barış ve güvenlik konuları, Güney Asya bölgesindeki gerilimlerin odağındaki temel konu, ve son bölgesel gelişmeler konularında konuşmasını yaptı. Bu çerçevede Pakistan dış politikasında 2013 itibariyle çatışmaların barışçıl çözümü, ekonomik kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, göç gibi konularda değişiklikler yapılmaya başlandığı ve Pakistan’ın uluslararası örgütlerde daha aktif rol oynamaya istekli olduğu söylendi.

Büyükelçi Qazi, insan haklarına saygının Pakistan politikalarında önemli yeri olduğunu vurguladı. / Haşim Türker, BAAM

Pakistan’ın birçok uluslararası örgütle ekonomik ve askeri işbirliğinin bulunmasına ve bu çerçevede pek çok girişim yapılmasına rağmen ülkenin çatışma ve karmaşaya meyilli olduğu ve halen bölgesel anlamda çatışma ve anlaşmazlıklarla mücadele ettiği söylendi. Terörle mücadelenin ve bölgesel çatışmaların barışçıl çözümünde Pakistan’ın her türlü girişime istekli olduğunu ifade eden büyükelçi, Pakistan’ın toprak bütünlüğünü koruyacak her türlü arabuluculuk, müzakere ve barış inşası girişimlerine destek vereceğini vurguladı.

1947 yılından itibaren Pakistan ile Hindistan arasındaki temel çatışma konularından biri olan Keşmir sorununun orada yaşayan insanlar için bir trajedi oluşturduğunu ve bölgede olağanüstü yargı, insan hakları ihlali, şiddet gibi pek çok insani krizin yıllardır devam ettiğini söyleyen büyükelçi, Keşmir’in bugün dünyanın en çok silahlanmış bölgelerinden biri olmaya devam ettiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, Hindistan’ın ilk lideri Nehru’nun “Keşmir’in geleceğini orda yaşayan insanların belirlemesi gerektiği” ve “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin çatışma çözümü hakkındaki kararlarına uyulması gerektiği” sözleri hatırlatıldı.

Pulwama olaylarının ardından tırmanışa geçen Pakistan-Hindistan gerilimi hakkında  Pakistan’ın iki ülke ilişkilerinin barışçıl yollarla normalleşmesini istediğini ifade eden Qazi, Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Hindistan-Pakistan sorununda arabuluculuk yapmaya davet ederek konuşmasına son verdi.

BAAM Kuşak ve Yol Programı Araştırmacısı

k.mervetopgul@gmail.com