TOP
h

Büyük Güç Rekabeti Tag

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından Aralık 2018’de yayınlanan “Çin’in Genişleyen Küresel Etkisinin ABD Savunmasına Etkileri Üzerine Değerlendirme” (Assessment on U.S. Defence Implications of China’s Expanding Global Access) başlıklı rapor, ABD’nin Çin’e bakışını yansıtan önemli bir belge olmanın yanı sıra

Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1971 yılında bu yana Bangladeş'in iç siyaseti kendine has çatışmaları barındırmıştır. Bu çatışmaların bazıları periyodik şiddet patlamaları şeklinde ortaya çıkarken bazıları görece uzun ama küçük çapta çatışmalar şeklinde belirmiştir. Bangladeş'te ortaya çıkan söz konusu çatışmalara ilişkin yapılan

Hindistan ve Pakistan’ın, 1947 yılında İngiltere’den bağımsızlıklarını kazanmaları ile "Keşmir Sorunu" ortaya çıkmıştır. Günümüzde, bölgesel ve uluslararası bir çok aktörün rol oynadığı Keşmir sorununun tarihsel arka planı, süreçteki aktörler ve sorunun bölge ülkeleri ilişkilerine yansımaları bu çalışmada incelenmiştir.   Keşmir’in Jeopolitik ve

İtalya merkezli Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Istituto Affari Internazionali) tarafından Kasım 2017’de yayımlanan “Europe and the Israel-Palestine Conflict: A Call for Coherence” (Avrupa ve İsrail-Filistin Çatışması: Bir Uyum Çağrısı) başlıklı yorum yazısı, İsrail-Filistin ilişkilerinde gelinen son durumu ve Avrupa Birliği’nin konumu

İtalya merkezli Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Istituto Affari Internazionali) tarafından Temmuz 2017’de yayımlanan “Ten Years On: Gaza Blockade Brings Society to the Brink” (On Yılın Ardından: Gazze Ablukası Toplumu Uçuruma Sürüklüyor) başlıklı yorum yazısı Gazze’deki İsrail ablukasının bölge halkına sosyo-ekonomik etkilerini veriler