TOP
h

Uluslararası İlişkiler Tag

  I) Giriş Son günlerde yeni Koronavirüs salgını ağır sonuçlarıyla beraber hayatın her alanını önemli ölçüde etkilemektedir. Küresel salgının tıbbi ve sosyal etkileri halihazırda tartışılırken, biz bu çalışmada salgının jeopolitik etkilerini inceleyeceğiz. Salgınla mücadelede devletler bütün kaynaklarını seferber ederek çeşitli yöntemler uygulamaktadırlar. Bununla