TOP
h

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

Ulusal Halk Kongresi

Ulusal Halk Kongresi’nde Xi Nelere Değindi?

Genel Sekreter Xi Jinping , Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi 13. Ulusal Komitesi 2. Oturumunda kültür-sanat ve sosyal bilimler camiası üyeleriyle görüştü ve ortak toplantılara katıldı. Bu , bu seneki Ulusal Halk Konferansında Xi Jinping ’in ilk katıldığı grup etkinliğiydi. Peki bu grup toplantısında Xi Jinping hangi konulara vurgu yaptı?

Kültürel-sanatsal konular ile felsefe ve sosyoloji alanındaki konular ve parti ve halk için önem arz eden konular. 4 Martta , Çin Ulusal Halk Kongresi 13. Ulusal Komitesi ikinci oturumunda Genel Sekreter Xi Jinping , kültür-sanat çevreleri ve sosyal bilimler camiası üyeleriyle ortak düzenlenen toplantıda bu alanlar üzerine dört önemli meseleden bahsetti.

 

1) Kültürel ve sanatsal çalışmalarda, felsefe ve sosyal bilimlerde iyi işler ortaya koymak büyük önem taşır.

Manevi gücü olmayan bir devlet , bir millet yoktur. Ve bu manevi gücü oluşturan şeyler kültür, sanat , felsefe ve sosyoloji alanlarında yapılan çalışmalardır.

5000 yıldan fazla bir zaman zarfında tecrübe edilen büyük zorluklar ve sıkıntılar içerisinde “Çin hala burada” diyebilmemizin en önemli nedenlerinden birisi Çin kültürünün güçlü ruhudur.

Dünyaya bakıldığında, bir ülkenin düşünce gücü, manevi karakteri ve medeniyet kalitesi, bir ülkenin kapsamlı ulusal gücü ve uluslararası rekabet gücü, felsefesinin ve sosyal bilimlerinin gelişim düzeyi ile yakından ilgilidir.

Bu nedenle kültür, edebiyat, sanat, felsefe ve sosyoloji bilimleri, parti ve devletin tüm birimlerinde yapılan çalışmalarda çok önemli bir yere sahipler ve yeni dönemde Çin özelliklerine sahip sosyalizmi korumak ve geliştirmek konusunda çok önemli bir rol oynuyorlar.”

2018 yıl içerisinde kültürel ve edebi çevrelerde , felsefi ve sosyal bilimler alanlarında ortaya koyulan olağanüstü başarıları özetleyen Xi Jinping, bunun, ÇKP Merkez Komitesinin güçlü liderliğinin bir sonucu olduğunu ve ülkedeki tüm milletlerden olan insanların birleşik mücadelesinin sonucu olduğunu ve burada bulunan yoldaşlar da dahil olmak üzere, Çin Ulusal Halk Kongresi üyelerinin (CPPCC) yoğun çalışmasını ve bilgeliğini yoğunlaştırdığını belirtti.

 

2) Zamana ayak uydurabilmek

“Şimdi, Çin özelliklerine sahip sosyalizm yeni bir döneme girmiştir. Dünya yüzlerce yıldır değişim içerisinde. Parti birliğinin liderliği, halkı büyük bir mücadeleyi, büyük projeleri ve büyük bir rüyayı yürütmeye yönlendirdi. Kültürel ve sanatsal çalışmalar ile felsefe ve sosyal bilim çalışmaları da bu bağlamda zamana/değişime uymak zorundadır.”

Xi Jinping, CPPCC üyelerine hitaben, herkesin yeni bir çağ kaydetme, yeni bir çağ yazma ve yeni bir çağ söylemi görevini üstlenmesini ümit ettiğini, zamanın sorunlarına cevap verebilmek, yaratıcılık temasını keşfetmek ve yeniliğin ilhamını günümüz Çin yaratıcılığına yansıtmak için cesaretlenmeleri gerektiğini vurguladı.

“70 yıllık sıkı çalışmamız sonucunda , ülkemizde çok büyük değişimler oldu. Çin milletinin tarihinde ve hatta dünya tarihinde bu, derinden etkileyici bir mücadele destanıdır.”

Yeni Çin’in kuruluşunun 70. yıldönümü ile birleştirilen yeni çağın misyonunu nasıl destekleyeceğini belirten Xi Jinping, partinin ve halkın güçlü bir ruhla ilerlemeye devam etmesini teşvik etmek için;  son 70 yıldaki mücadelelerini derinden yansıtacağını, yeni Çin’in 70 yıllık tarihinde yer alan doğal mantığı derinlemesine yorumlayıp, tarihsel kazanımların arkasındaki Çin özelliklerine sahip sosyalist yolu, teoriyi, sistemi ve kültürel avantajları açıklayacağını ve Çin’in Çin teorilerine dayalı uygulamalarını daha iyi faaliyete geçirmek istediğini söyledi..

 

3) Halk merkezi desteklemeli ve kendini iyi işler yapmaya adamalıdır.

“Tüm başarılar halka atfedilir ve tüm zaferler de halka aittir.” Xi Jinping, konuşmasında halkın yaratıcı gücünü coşkuyla övdü.

Halk , tarihin yaratıcısı ve gerçek kahramanıdır. Bu nedenle halka , halkın köklerine kendini adamak , iyi işler yapabilmenin en büyük sırrıdır.

“Edebiyat ve sanat yaratıcılığı , felsefe ve sosyoloji araştırmaları üzerine öncelikle açıklık getirilmesi gereken temel soru bunların kim için olduğudur.” Xi Jinping, halkın yaratılışın kaynağı olduğunu ve yalnızca insanların köklerinin tükenmez bir yaratma kaynağı olabileceğini vurguladı.

Kültürel ve sanatsal çalışmalar yapan kişilerden, insanların yaşamlarını gözlemlemelerini, insanların duygu ve düşüncelerini yansıtmalarını, sabır ve hassasiyet içerisinde halk için yazmalarını ve halkın şarkısını seslendirmelerini rica etti.

Felsefi sosyoloji alanlarında çalışanlar için, Xi Jinping, olgulara daha fazla  dayalı araştırmalar ve çalışmalar yapmanın, insanların yaşam koşullarını anlama, kitlelerin nabzını tutmanın ve insanların şüphelerini gidermeye odaklanmanın, mantığı ve bilgiyi insanların kalplerine yazmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Xi Jinping’e göre kendisinin vurguladığı yöntemler ancak iyice anlaşıldığı takdirde, pratikte  halka durmaksızın iyi işler sunulabilir, çağdaş Çin’in gelişimi ve çağdaş Çin halkının harika yaşamı ancak bu yolla iyi bir şekilde gözler önüne serilebilir ve Çin ruhu, Çin değerleri ve Çin gücü böylece iyi bir şekilde açıklanabilir.

 

4) Yüksek faziletlere bağlı kalarak mevcut durumlara liderlik etmek

Xi Jinping, herkesi yüksek hırslı, iyi ahlaki karakterli ve asil duygulara sahip toplum için bir örnek oluşturmaya teşvik ediyor.

Kültür, sanat, felsefe ve sosyoloji alanlarında nitelikli bir çalışan olmak için Xi Jinping üç şart ortaya koyuyor:

Öncelikle inanç, duygu ve sorumluluklara sahip olmalı, vatanperver duygularla yüksek ideallerin peşinden koşmalı ve ülkeye, millete ve insanlara katkıda bulunan sanatçılar ve alimler olmak için çaba göstermeliyiz.

İkincisi, asil iş ahlakını korumak, daha çok çalışmak, daha gerçek çalışmalar ortaya koymak , gayretli ve çalışkan olmaktır.

Üçüncüsü ise sosyalizmin kendine saygı ve sevgi göstermek, onun sorumluluk sahibi olmak gibi temel değerlerini bilinçli bir şekilde uygulamaktır.

Bu üç şart, tek bir kelime altında toplanabilir:  “Erdem”..

Kültür, sanat, felsefe ve sosyoloji alanlarında çalışanlar bunu her zaman akıllarında tutmalıdırlar.

BAAM Kore Programı Koordinatörü

alagoziremsongul@hotmail.com