TOP
h

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

Uluslararası İthalat Fuarı

Xi Jinping: “Çin Dünyayı Kucaklayarak Büyüdü”

*5 Kasım 2018’de, 1. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın açılış töreninde Başkan Xi Jinping’in gerçekleştirdiği açılış konuşmasının Türkçe çevirisini sunuyoruz:

 

Ekselansları Devlet ve Hükümet Başkanları,

Majesteleri,

Uluslararası Organizasyonların Ekselansları,

Ekselansları Başkanlar Heyeti,

Seçkin misafirler,

Bayanlar ve Baylar,

Arkadaşlar,

 

Mayıs 2017’de, 2018’den başlamak üzere Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nı (CIIE) düzenleme kararımızı açıkladım. Bugün, bir yıldan fazla bir hazırlıktan sonra ve çeşitli tarafların güçlü desteğiyle, ilk CIIE fuarı resmi olarak açıldı.

Başlangıçta, Çin hükümeti ve halkı adına ve kendi ismimle, sıcak bir karşılama yapmak, samimi selamlarımı iletmek ve hepinize en iyi dileklerimi sunmak isterim.

CIIE, dünya çapında küresel ticaret tarihinde bir yenilik olan, dünyanın ilk ithalat fuarıdır. Çin’in yüksek seviyeli yeni bir açılım gerçekleştirmesi için önemli bir karardır. Çin’den, dünyanın geri kalanı için, piyasaya erişimi genişletmede en büyük girişimdir. Çin’in çok taraflı ticaret sistemini destekleme ve serbest ticareti teşvik etme konusundaki istikrarlı tutumunu göstermektedir. Açık dünya ekonomisini ilerletmek ve ekonomik küreselleşmeyi desteklemek için Çin’in somut bir eylemidir.

“Yeni Dönem, Ortak Gelecek” teması altında CIIE, dünyanın dört bir yanından gelen arkadaşların Çin’in yeni dönemde sunduğu fırsatları yakalamalarına yardımcı olacak; ortak refah ve ilerleme için uluslararası işbirliğini derinleştirmemiz için bir platform sunacaktır. Etkinliğe 172 ülke, bölge ve uluslararası organizasyon, toplam 300.000 metrekarelik sergi alanı üzerinde 3.600’den fazla şirket ve iş fırsatlarını keşfetmek için 400.000’den fazla Çinli ve yabancı alıcı katılmaktadır.

Bu Expo’ya katılan tüm arkadaşlara keyifli ve faydalı bir deneyim diliyorum.

 

Bayanlar Baylar,

Arkadaşlar,

Dünya yeni bir büyük gelişme, dönüşüm ve uyum dönemi geçiriyor. Ülkelerin ekonomik ve sosyal refahı gittikçe birbirine bağlı hale geliyor. Küresel yönetişim sisteminin ve uluslararası düzenin reformu hız kazanıyor. Öte yandan, dünya ekonomisi de derin bir uyum sürecinden geçiyor; korumacılık ve tek taraflılık yeniden canlanıyor. Ekonomik küreselleşme karşı rüzgarlarla yüzleşirken çok taraflılık ve serbest ticaret sistemi tehdit altında bulunuyor. Belirsizlikler ve istikrarsızlıklar hala çok, riskler ve zorluklar artıyor. Böyle karmaşık bir dünyada yaşamaktayken, bahsettiğim akımı  görmemiz, açılım ve işbirliği ile geleceğimize duyduğumuz güveni artırmamız, riskler ve zorluklarla başa çıkmak için birlikte çalışmamız gerekmektedir.

Dünyada vizyon sahibi insanlar, küreselleşmenin geri dönüşü olmayan bir tarih akımı olarak küresel büyümeyi büyük ölçüde desteklediğini kabul edeceklerdir. Bu, insanların iradelerinden bağımsız kapsamlı bir akımdır. Biz insanların yapabileceği şey, onu engellemeye çalışmak yerine tarih yasasını anlamak, uyarlamak ve uygulamaktır. Tarihin çarkı aslında ne olursa olsun ileriye doğru yürümeye devam edecektir.

Tarih bize açıklık ve işbirliğinin dinamik uluslararası ekonomik ve ticari faaliyetlerin ardındaki en önemli itici güçlerden biri olduğunu söyler. Mevcut durum, istikrarlı küresel toparlanmayı desteklemek adına açıklık ve işbirliğini gerektirmektedir. Önümüze baktığımızda, insanlığın ilerlemesi için açıklık ve işbirliğinin esas olmaya devam ettiğini göreceğiz.

 

Sade ve saf mükemmel bir vizyon güvenilir eylemler gerektirir. Uluslararası ekonomik manzaradaki derin değişimler göz önüne alındığında, ortak kalkınma için ülkeler büyük bir cesaretle açıklık ve işbirliğini tercih etmelidir.

Bütün ülkelerin karşılıklı faydalı işbirliği için daha geniş çapta alan açmaları önemlidir. Tecrit gerilik getirir, açıklık ilerleme sağlar. Küresel ticaret ve yatırım, karşılıklı değişim ve tamamlayıcılık çerçevesinde ülkelerin ihtiyaçları üzerinden şekillenir. Ekonomik işbirliğinin ve uluslararası ticaretin tarihi, “ekonomilerin değişim ve bağlantılar yoluyla ilerleme kaydetmesi, tecrit nedeniyle geride kalması” yasasına tanıklık ediyor. Gümrük engellerini azaltma ve alan açma çabaları, ekonomik işbirliği ve küresel ticarette yeni bağlantılara; komşularını yoksullaştırma ve tecrit pratikleri ise ticari durgunluğa ve sağlıksız bir dünya ekonomisine yol açar. Ülkeler, açık bir politika izlemeye, korumacılığa ve tek taraflılığa karşı çıkmaya ve hem çok taraflı hem de iki taraflı düzeyde açılımlar yapma seviyesini artırmaya çalışmalı. Böylece ekonomilerimizi birbirine bağlı hale getirebilir ve açık bir dünya ekonomisi kurabiliriz. Küresel ekonomik büyümeyi ortaklaşa teşvik etmek için makroekonomik koordinasyonu geliştirmeli ve ulusal politikaların olumsuz yayılımını azaltmalıyız. Daha fazla entegrasyon ve alışveriş yoluyla küresel ekonomiyi daha açık hale getirebilmek için adil, makul ve şeffaf bir dizi ekonomik ve ticari kurallar oluşturmalı, ticaret ve yatırım serbestiyetini teşvik etmeliyiz.

Tüm ülkelerin yenilikçi büyümeye devam etmesi ve büyüme faktörlerinin dönüşümünü hızlandırması önemlidir. İnovasyon, gelişimin öncü gücüdür. Yalnızca cesur inovasyon ve reform hamleleriyle küresel büyümedeki darboğazı kırabiliriz. Dünya ekonomisi, uluslararası finansal krizin gölgesinden yeni çıktı ve iyileşme dönemi hala istikrarsız. Dünyadaki ülkelerin bilimsel yenilikleri desteklemek ve yeni büyüme faktörleri geliştirmeleri için ortak çabalara acil ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanlığın refahı, bilimsel yenilik için en büyük itici güçtür. “Küresel köyümüz”de, inovasyon nimetlerini paylaşmak, tüm dünyanın ortak arzusu ve doğal seçimidir. Yeni teknoloji ve sanayi devrimi çağının sunduğu fırsatları değerlendirmek, dijital ekonomi, yapay zeka ve nanoteknoloji gibi öncü sektörlerde işbirliğini güçlendirmek, yeni teknolojileri, endüstrileri, iş modellerini ve biçimlerini geliştirmek için birlikte çalışmak zorundayız.

– Tüm ülkelerin, herkesin yararına kapsayıcı kalkınma peşinde olması önemlidir. Çince söylemek gerekirse, “Tam çiçek açan tüm çiçekler güzel bir bahar getirir.” Mutlu bir yaşam sürdürebilmek tüm dünyadaki insanların ortak arzusu. İnsan toplumunun ilerlemesi, bütün ülkelerin, tecrit, çatışma ve tekel yerine açılma, işbirliği ve kazan-kazan gelişimini ilerletme çabalarını gerektirir. Derinleşen ekonomik küreselleşme dünyasında orman yasası uygulamaları ve kazanan-hepsini-alır anlayışı sadece bir çıkmazı temsil eder. Doğru yol kesinlikle Herkes için kapsayıcı büyümedir. Ülkeler ortak riskler ve zorluklar karşısında kapsayıcı büyümeyi sürdürmek için farklılıkların üstesinden gelmek ve güçlü yanlarından yararlanmak zorundadırlar. “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi”ni uygulamak, küresel kalkınmadaki dengesizlikleri azaltmak ve ekonomik küreselleşmeyi herkes için daha açık, kapsayıcı, dengeli ve faydalı hale getirmeliyiz. Bu şekilde, tüm insanlar ekonomik küreselleşmenin ve küresel büyümenin faydalarını paylaşabilecektir.

 

Bayanlar Baylar,

Arkadaşlar,

Çin’deki son kırk yıllık reform ve dışa açılması Çinliler açısından destansı bir yolculuktu. Çin halkı bu süreçte kararlılıkla, kendine güven ve sıkı çalışma ile ulusal kalkınma ve ilerleme yolunu sürdürmüştür. Çin, kapılarının açılmasıyla kalkınmayı sürdürdü ve kapalı bir ekonomiyi tamamen açık bir ekonomiye dönüştürmeyi başardı. Açıklık, Çin’in markası oldu. Çin dünyayı kucaklayarak büyüdü ve dünya Çin’in açılımından da yararlandı.

Nisan ayında Asya Boao Forumu’nda açıkladığım gibi, Çin’in son 40 yıldaki ekonomik büyümesi, dışa açılma taahhüdü ile sağlandı. Aynı şekilde, gelecekte Çin ekonomisinin yüksek kaliteli gelişimi daha fazla açıklıkla garanti edilebilir. Çin’in kapısının asla kapanmayacağını bir kez daha açıkladım. Sadece daha geniş açılacak. Çin, yüksek kaliteli açılma çabalarını durdurmayacak! Çin açık bir dünya ekonomisini sürdürme çabasını durdurmayacak! Ve Çin, insanlık ile ortak geleceği olan bir toplumu sürdürme çabasını durdurmayacak!

Çin, “kazan-kazan” stratejisi izleyecektir. Bu bağlamda,  ticaret ve yatırımın liberalleşmesini ve kolaylaştırılmasını ilerletmek için yüksek kaliteli politikalar benimsemeye, kıyı ve iç bölgeleri koordine eden, doğu ve batı bölgelerini birbirine bağlayan ülke çapında bir açılmaya doğru ilerleyecektir. Çin, küresel düzeyde güçlü bir açıklık savunucusu olmaya devam edecek ve küresel büyümenin istikrarlı bir motoru, muazzam fırsatlara sahip büyük bir pazar ve küresel yönetişim reformunun aktif bir destekçisi olmayı sürdürecektir.

 

Söz konusu açılışı genişletmek için Çin aşağıdaki hususlarda çabaları hızlandıracak:

İlk olarak, artan ithalat potansiyelini teşvik edeceğiz. Çin’in ithalatı genişletme girişimi menfaata dayalı tercih değildir. Dünyayı kucaklamak ve ortak kalkınmayı desteklemek için atılan, geleceğe yönelik bir adımdır. Tüketimdeki artış eğilimine cevap verme adına, enerji tüketimini artırma ve insanların gelirini yükseltmede daha aktif önlemler alacağız. Böylece iç piyasanın potansiyelini açığa çıkarmaya ve ithalat kapsamını genişletmeye devam edeceğiz. Gümrük vergilerini düşürmek, gümrüklemeyi kolaylaştırmak, ithalatta kurumsal maliyetleri azaltmak ve sınır ötesi e-ticaret gibi yeni iş metotları ve modellerini hızlandırmak adına daha fazla adım atacağız. Çin, 1.3 milyarı aşan büyük bir pazara sahiptir ve Çin pazarını açma, samimi bir taahhüdümüzdür. Yıllık bazda gerçekleştirilecek bir etkinlik olan CIIE, önümüzdeki yıllarda iyi performans ve iyi sonuçlara sahip olacak, başarısını sürdürecektir.

İkincisi, piyasaya erişimi genişletmeye devam edeceğiz. Nisan ayında ilan ettiğim piyasa erişim tedbirleri temelde uygulamaya konmuştur. Çin, yatırım kısıtlamalarını azaltmak ve yatırım serbestiyetini teşvik etmek için yabancı yatırımlardaki “negatif liste”yi kısaltmıştır. Finansal sektörün açıklığını sürekli arttırıyoruz, hizmet sektörünü açmaya devam ediyor, tarım, madencilik ve imalat sektörlerinde ise daha fazla açıklığa doğru çalışıyoruz. Telekomünikasyon, eğitim, sağlık hizmeti ve kültür gibi alanlarda açıklığı hızlandırıyoruz. Eğitim ve sağlık hizmetleri sektörlerinde yabancı sermaye kotasını artırıyoruz. Önümüzdeki 15 yıl içinde, Çin’in mal ithalatında 30, hizmet ithalatında ise 10 trilyon doları geçmesi bekleniyor.

Üçüncü olarak, dünya standartlarında bir iş ortamı geliştireceğiz. Çin, yabancı yatırım yasasını hızlı bir şekilde çıkaracak, açık ve şeffaf bir yabancı yasalar sistemi oluşturacaktır. Yönetim genelinde, kuruluş öncesi ulusal yaklaşım ve negatif listeye dayalı yönetim sistemini uygulayacağız. Uluslararası iş kurallarına ve uygulamalarına saygı duyuyoruz ve Çin’de kayıtlı tüm iş türlerine eşit muamele sağlıyoruz. Yabancı şirketlerin yasal haklarını ve çıkarlarını koruyoruz. Yabancı yatırımcıların özellikle fikri mülkiyet hakları ihlallerini yasalara uygun bir şekilde cezalandırılmakta kararlıyız. Fikri mülkiyet incelemesinin güvenilirliğini ve verimliliğini artıracağız. Suçlulara yönelik yaptırımları yükseltmek için cezalandırıcı bir tazminat sistemi uygulamaya koyacağız. İş ortamının iyileştirilmesi devam eden bir süreçtir ve her şeyin daha iyi hale gelmesi için her zaman imkan vardır. Ülkelerin sorunlarını ele alarak iş ortamlarını iyileştirmeleri gerekiyor. Ülkeler kendi problemlerini gizlemek için başkalarının problemlerine parmaklarını doğrultmamalı. Başkalarının parmaklarını sadece kendi problemleri üzerinde parlatmak için değil. Kendilerinin değil başkalarının problemlerini açığa çıkarmak için ellerinde fenerle gezmemeliler.

Dördüncüsü, yeni açılım ufuklarını keşfedeceğiz. Çin, reformu ve yeniliği derinleştirmede pilot bir zemin rolüne tam anlamıyla sahip olma doğrultusunda araştırmalara devam etmek ve stres testlerini hızlandırmak için pilot serbest ticaret bölgelerini destekleyecektir. Çin, ülkenin farklı farklı özelliklerini barındıran serbest ticaret limanlarının gelişimini hızlandırmak amacıyla Hainan’da serbest ticaret limanı inşa etmek için politikalar ve kurumlar geliştirecek. Bu, Çin’in dünyaya daha geniş biçimde açılabilmesi için önemli bir harekettir; yeni bir model belirleyecek ve daha yüksek seviyelerde açılımlar için yeni beklentiler oluşturacaktır.

Beşinci olarak, hem çok taraflı hem de iki taraflı uluslararası işbirliğini teşvik edeceğiz. Çin, Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarının sıkı bir şekilde desteklenmesi gerektiğine inanmakta. Gerekli reformlar desteklenmeli ve çok taraflı ticaret sistemi korunmalıdır. Çin, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığın (RCEP) erkenden sonuçlanması için çaba gösterecektir.  Ayrıca, bir Çin-AB yatırım anlaşması ve yine bir Çin-Japonya-Kore Cumhuriyeti serbest ticaret bölgesi üzerinde müzakereleri hızlandıracaktır. Çin, Çin-Afrika İşbirliği Forumu’nun (FOCAC) bu yılki Pekin Zirvesi’nde açıklanan sekiz büyük girişimi ciddiyetle uygulayacaktır. Çin G20, APEC, Şanghay İşbirliği Örgüt ve BRICS gibi mekanizmalarda daha büyük roller oynayarak daha adil bir küresel ekonomik yönetişim sisteminin inşasını desteklemektedir. Çin, ortak kazanımlar için istişare ve işbirliği ruhu içinde uluslararası işbirliği ile Kuşak ve Yol Girişimi’ni geliştirmeye devam edecektir. Katılımcı ülkelerle büyük projeler üzerinde çalışacak, daha fazla ticaret tanıtım platformu oluşturacak; ekoloji, bilim, teknoloji, kültür ve insanların geçim alanlarındaki işbirliğini geliştirmek için iyi yapılanmış ve yetenekli Çinli şirketleri rota üzerindeki ülkelere yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. . Bunu yaparak, tüm dünya için açık bir işbirliği platformu kurmayı umuyoruz.

 

Bayanlar Baylar,

Arkadaşlar,

Çin ekonomisi şu an istikrarlı ve iyi bir gelişme gösteriyor. Bu yılın ilk üç çeyreğinde, Çin’in GSYİH’si üçüncü çeyrekte kaydedilen% 6,5’lik büyüme dahil olmak üzere % 6,7 oranında büyüyerek hedeflenen büyüme oranını karşıladı. Tüm yıl için tahıl üretiminin 1,2 trilyon jini (600 milyon ton) geçmesi bekleniyor. Kırsalda ve şehirlerde yaklaşık 11.07 milyon yeni iş yaratıldı ve yıllık hedefimi yakaladı. GSYİH büyümesinden istihdam yaratılmasına ve tüketici fiyatlarına, uluslararası ödeme dengesinden şirketlerin kar marjlarına, devlet mali gelirlerine ve üretkenliklerine, temel ekonomik göstergeler değerlendirildiğinde, Çin ekonomisinin makul bir aralıkta gerçekten iyi performans gösterdiği anlaşılır. Bu bize bütün yıl için kalkınma hedeflerini sunmak için sağlam bir zemin oluşturuyor. Diğer büyük ekonomilerle karşılaştırıldığında Çin hala GSYİH büyümesi bakımında dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.

Yani, Çin ekonomisinin geleceğinden emin olmak için çok sayıda sebebimiz var. Çin ekonomisinin sağlam ve istikrarlı büyümesinin temelleri değişmemiştir. Yüksek kaliteli kalkınma için gerekli üretim faktörleri, uzun vadeli istikrarın ve ilerlemenin genel momentumu değişmeden kalır. Yönetim genelinde reformu derinleştirmeye yönelik çabalar büyümenin yeni itici güçlerini ortaya çıkardığından, Çin’in makro-ekonomik regülasyon kapasitesi artıyor. Kuşak ve Yol Girişimi’nde ilerleme sağlandıkça Çin ile partner ülkeler arasında çift yönlü yatırım ve ticaret hız kazanmaya devam etmiştir. Sonuç olarak, Çin ekonomisinin uzun vadeli, sağlıklı ve istikrarlı büyümesi için elverişli koşullar bulunmaktadır..

Elbette her şeyin iki yüzü vardır. Yurtiçi ve yurtdışındaki ekonomik durum Çin açısında bazı sektörler için belirsizlik, bazı işletmeler için engeller ve belirli alanlarda artan riskler yaratmıştır. Genel olarak, bu zorluklara gelişim sürecinde rastlamak doğaldır. Bunları çözmek için aktif adımlar atıyor ve bunun karşılığını görüyoruz.

Çin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisidir. 9,6 milyon kilometrekareden fazla bir alanda yaşayan 1.3 milyardan fazla tüketiciye sahibiz. Bir metaforla anlatmak gerekirse Çin ekonomisini bir göletten ziyade okyanusa benzetebiliriz. Okyanusun sakin günleri olabilir, ancak büyük rüzgarlar ve fırtınalar da beklenir. Onlar olmasaydı okyanus da olmazdı. Büyük rüzgarlar ve fırtınalar göleti altüst edebilir, ama okyanusu asla. Bir çok rüzgar ve fırtına gelip geçecek, ancak okyanus hep orada olacak! Çin için de aynı şey geçerli. 5000 yıllık sınavdan, sarsıntıdan sonra Çin hala burada! İleriye baktığımızda, Çin her zaman kalmak üzere burada olacak!

Stratejik güveni sarf ettiğimiz, reform sürecini derinleştirdiğimiz, yönetim düzeyinde açılımı sürdürdüğümüz, ekonominin arz kısmındaki yapısal reformları yoğunlaştırdığımız ve öne çıkan problemlere karşı çaba gösterdiğimiz sürece Çin ekonomisinin yüksek kaliteli kalkınmaya daha hızlı geçeceğine eminim. Çin halkı, yolumuza çıkacak tüm zorlukların üstesinden gelecek ve daha parlak bir geleceğe kucak açacaktır.

 

Bayanlar Baylar,

Arkadaşlar,

Her şehrin kendine ait bir karakteri vardır. Yangtze Nehri’nin Pasifik Okyanusu’na aktığı yerde bulunan Şanghay, Çin’de açılımın öncüsü olmuştur. Kentin gelişimi, onun karakteri, rekabetçiliği ve daha geniş açılımlara attığı adımlarla mümkün hale gelmiştir. Burada çalıştığım için, şahsen Şanghay’ın açık olmasının ve Çin’in şehri açık tutmasının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gerçekten de, açıklık, yenilikçilik ve kapsayıcılık, Şanghay’a damgasını vurdu. Bu ilkeler aynı zamanda Çin’in yeni dönemde gelişime ve ilerlemeye olan bağlılığının canlı bir yansımasıdır.

Çin’in açılımında Şanghay’ın ve diğer bölgelerin öneminden faydalanmak için şu kararları verdik: İlk olarak, yeni bir bölüm ekleyebilmek için Çin (Şanghay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi’ni genişleteceğiz. Şanghay’ın yatırım ve ticaret serbestiyetini ilerletmek için gerçekleştirdiğimiz yaratıcı adımları ve başarılı uygulamaları Çin’in diğer bölgelerinde de uygulayacağız. İkincisi, Şanghay Menkul Kıymetler Borsasında bir bilim ve teknoloji inovasyon kurulu kuracağız ve listelenen şirketler için bir kayıt sistemi ile deney yapacağız. Aynı zamanda Şangay’ın bir uluslararası finans merkezi, bir bilim ve yenilik merkezi olarak konumlanmasını destekleyecek ve sermaye piyasasının temel kurumlarını sürekli olarak geliştireceğiz. Üçüncü olarak, Yangtze Nehri Deltası bölgesinin entegre gelişimini destekleyeceğiz. Bunu ulusal bir strateji haline getireceğiz ve yeni geliştirme felsefemizi gerçek anlamda kazanacağız. Modern bir ekonomik sistem kuracağız; reform ve açılış için daha yüksek standartlar benimseyeceğiz. Bölge, Kuşak ve Yol Girişimi, Pekin-Tianjin-Hebei koordineli kalkınma alanı, Yangtze Nehri Ekonomik Bölgesi ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ile birlikte gelişecek ve Çin’in reformunun genel düzenini geliştirmeye yardımcı olacak.

 

Bayanlar Baylar,

Arkadaşlar,

CIIE, DTÖ ve diğer uluslararası örgütlerin yanı sıra çok sayıda katılımcı ülkenin de desteğiyle Çin tarafından düzenlenen bir etkinliktir. Çin’in solo gösterisi değil, dünyanın dört bir yanından gelen ülkeleri kapsayan bir korodur. Umarım Hongqiao Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Forumu’nda, küresel ekonomik yönetim sistemini yeniden şekillendirmek, serbest ticareti ve çok taraflı ticaret sistemini ortak bir şekilde korumak, yenilikçi ve kapsayıcı bir küresel ekonomiyi teşvik etmede birlikte çalışmak için fikirler üreteceksiniz. Ortak bir geleceğe sahip bir topluluk kurmak için insanlığa daha iyi bir yarın kurmak için birlikte çalışalım!

 

Teşekkür ederim.

BAAM Direktörü

besermehmetenes@gmail.com